Tag Harga Dirujuk Sebagai Tag Harga

Tag harga yang disebut sebagai tag harga, adalah perniagaan komersial kepada pelanggan untuk menerbitkan satu bentuk harga.

Isi utama tag harga umumnya termasuk: nombor produk, nama, asal, spesifikasi, gred, gred, unit harga, harga dan sebagainya. Keperluan tag harga Artistik, tulisan tangan yang kemas, gaya dan lokasi paparan dan bentuk produk, koordinasi warna, dengan kaedah jualan untuk menyesuaikan diri. Memerlukan harga tanda, Barang harga barang dihubungkan dengan paparan yang sama, huru-hara yang baik, mudah untuk pelanggan, mudah diperiksa dan diselia.

Biro Harga Nasional semasa menyediakan: harga negara barang menggunakan label merah, harga panduan negara barang menggunakan label biru, pelarasan harga pasaran barangan menggunakan label hijau, untuk memudahkan pengawasan dan pemeriksaan massa. Tag harga pengisian, transformasi, kemusnahan, Tag harga untuk mempunyai tanggungjawab yang bersatu sepenuh masa atau sambilan. Tag harga, mesti diluluskan oleh pemilik kedai untuk menandatangani tandatangan, untuk melaksanakan, kakitangan lain tidak mempunyai hak untuk menukar.